T. 14, S. 2K (2011)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu khả năng biến dạng của tấm composite nền nhựa nhiệt dẻo khi gia công bằng SPIF Tóm tắt PDF
Phạm Văn Trung, Võ Văn Cương, Lê Khánh Điền, Nguyễn Văn Nang, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Thanh Nam 5-12
Ứng dụng công nghệ ISF gia công mẫu chi tiết vỏ ô tô Tóm tắt PDF
Phan Đình Tuấn, Nguyễn Thiên Bình, Lê Khánh Điền, Phạm Hoàng Phương 13-20
Hợp chất siêu dẫn sắt từ UCoGe Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Huy, Đào Đức Cường, Vũ Thanh Thu, Bùi Tử An 21-28
Tính chất cơ học của compozit nền nhựa polypropylen được gia cường bằng sợi dứa (Sisal) Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Niếu, Phan Thanh Bình, Huỳnh Sáu 29-36
Paid - một khung sườn cho việc thiết kế và mô phỏng vi mạch bất đồng bộ Tóm tắt PDF
Đinh Đức Anh Vũ 37-45
Biểu diễn và so sánh động hồ sơ cá nhân trong các mạng khoa học Tóm tắt PDF
Phạm Trần Vũ 46-52
So trùng mẫu dựa trên Cuckoo Hashing ứng dụng cho Nids Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Thịnh 53-61
Nhận dạng chữ viết tay dùng rút trích thông tin theo chiều và mạng nơron Tóm tắt PDF
Huỳnh Hữu Lộc, Lê Đức Hải, Đinh Đức Anh Vũ 62-70
Tổng quan về tìm kiếm tương tự trên dữ liệu chuỗi thời gian Tóm tắt PDF
Dương Tuấn Anh 71-79
Nghiên cứu các đặc trưng sụp đổ điện áp trong lưới điện có kết nối nhà máy điện gió Tóm tắt PDF
Trịnh Trọng Chưởng 80-93


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP