T. 14, S. 1Q (2011)

Mục lục

Articles

Phát triển kinh tế nhờ cải cách và hội nhập và những yếu tố chính tác động đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Cành, Trần Hùng Sơn 05-27
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Cường 28-54
Một số nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng ngân hàng trực tuyến ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Khưu Hồng Vạn, Nguyễn Thị Mai Trang 55-64
Tiện lợi dịch vụ và sự hài lòng khách hàng: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nội địa Tóm tắt PDF
Trần Thị Phương Thảo, Phạm Ngọc Thúy 65-74
Ảnh hưởng của văn hóa cách tân và cường độ cạnh tranh lên mức độ định hướng thị trường của doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Hứa Kiều Phương Mai, Trần Vĩ, Lê Nguyễn Hậu 75-83
Các yếu tố ảnh hưởng và hệ quả của sự cuốn hút vào sản phẩm quần áo thời trang Tóm tắt PDF
Huỳnh Đỗ Công Tâm, Nguyễn Thị Mai Trang 84-93
Các giải pháp tạo bước đột phá phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền trung giai đoạn 2011-2020 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cường 94-100
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Phan Thu Hằng 101-111


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP