T. 14, S. 2Q (2011)

Mục lục

Articles

Ảnh hưởng của chủ, nhà quản lý đến quản lý tri thức và thành tích doanh nghiệp vừa và nhỏ - đề xuất một mô hình Tóm tắt PDF
Bùi Nguyên Hùng, Trương Minh Chương 05-13
Dự báo nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Thành Phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011 – 2020 Tóm tắt PDF
Cao Hào Thi, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Minh Chương, Hà Văn Hiệp 14-21
Ứng dụng giải thuật Tabu cho bài toán cân bằng dây chuyền sản xuất dạng 2 Tóm tắt PDF
Đường Võ Hùng 22-28
Xu hướng học sinh phổ thông chọn nhóm ngành thi đại học tại Tp.HCM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Vũ Mộng Toàn 29-35
Ảnh hưởng của công bố thông tin thâu tóm sáp nhập lên suất sinh lợi cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Hiền, Lê Tường Luật 36-46
Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, giá trị dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng - dịch vụ hàng không nội địa Tóm tắt PDF
Trần Thị Phương Thảo, Phạm Ngọc Thuý 47-55
Các nhân tố ảnh hưởng đến mối liên kết giữa doanh nghiệp và trường đại học: một nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng 56-64
Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và rào cản chuyển đổi lên lòng trung thành của khách hàng – ngành dịch vụ khách sạn Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồ Ngọc Hân, Phạm Huỳnh Mai Thanh, Phạm Ngọc Thúy 65-72
Chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của người dân – một nghiên cứu tại thành phố Đà Lạt Tóm tắt PDF
Cao Duy Hoàng, Lê Nguyễn Hậu 73-69
Yếu tố tác động ý định chia sẻ tri thức của bác sĩ trong bệnh viện –tiếp cận theo lý thuyết hành vi hoạch định TPB Tóm tắt PDF
Trần Thị Lam Phương, Phạm Ngọc Thúy 70-88
Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập của sinh viên trường đại học Đà Lạt Tóm tắt PDF
Phan Hữu Tín, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 89-96
Đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Thanh, Cao Hào Thi 97-105
Sự phát triển trong các định nghĩa khái niệm trách nhiệm xã hội Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Xuân, Gregory Teal 106-115
Ảnh hưởng của tỷ lệ sở hữu quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn HOSE Tóm tắt PDF
Trần Minh Trí, Dương Như Hùng 116-124


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP