T. 14, S. 1T (2011)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu chế tạo xúc tác VPO bằng phương pháp lò vi sóng và ứng dụng vào phản ứng đốt cháy hỗn hợp khí hóa lỏng Tóm tắt PDF
Cổ Thanh Thiện, Nguyễn Trung Kiên, Hồ Phạm Anh Vũ 05-13
Một tri thức lĩnh vực mang tính sư phạm dùng cho E-learning Tóm tắt PDF
Lê Đức Long, Nguyễn Đình Thúc, Nguyễn An Tế, Trần Văn Hạo, Axel Hunger 14-34
Bước đầu chuyển gen HIV-1 p24 vào lục lạp cây thuốc lá giống V2 bằng phương pháp bắn gen Tóm tắt PDF
Phan Tường Lộc, Nguyễn Hữu Hổ, Nguyễn Thị Thanh 35-46
Xác định hàm lượng một số nguyên tố trong máu người bằng phương pháp phân tích kích hoạt neutron dụng cụ trên lò phản ứng Đà Lạt Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hùng 47-54
Mạ Niken nano compozit mạ Niken nano compozit CeO2 cho hộp xúc tác xử lý khí thải động cơ Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Hùng, Đào Khánh Dư, Phạm Xuân Điệp 55-62
Tối ưu hóa tái nạp nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu bằng phương pháp mô phỏng tôi kim Tóm tắt PDF
Đỗ Quang Bình 63-71
Chế tạo màng dẫn điện trong suốt ZnO:In bằng phương pháp phún xạ magnetron DC Tóm tắt PDF
Hồ Văn Bình, Lê Vũ Tuấn Hùng, Lê Quẹo, Phạm Thanh Tuân, Dương Ái Phương, Lê Văn Hiếu 72-77
Một mô hình vũ trụ không dừng trong mô hình véctơ cho trường hấp dẫn Tóm tắt PDF
Võ Văn Ớn 78-84
Nghiên cứu chế tạo protector Zn bằng phương pháp bán lỏng Tóm tắt PDF
Bùi Bá Xuân, Nguyễn Hồng Dư 85-96


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP