T. 14, S. 3T (2011)

Mục lục

Articles

Sự tăng trưởng và tích lũy tinh dầu trong thân củ của cây nghệ đen Curcuma zedoaria Roscoe Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Duy Bình, Bùi Trang Việt 05-13
Khảo sát sự phát sinh phôi thể hệ ở khoai mì (Manihot esculenta crantz.) Tóm tắt PDF
Vũ Văn Kiên, Nguyễn Du Sanh 14-22
Khảo sát sự tạo mô sẹo có khả năng sinh tổng hợp capsaicinoid từ cây mầm ớt Capsicum sp. Tóm tắt PDF
Võ Thanh Phúc, Lê Thị Thủy Tiên 23-29
Sàng lọc và thu nhận hợp chất có hoạt tính kháng oxy hóa từ dịch chiết cây Drosera indica l. nuôi cấy in vitro Tóm tắt PDF
Quách Ngô Diễm Phương, Hoàng Thị Thanh Minh, Lê Phi Yến, Nguyễn Kim Phi Phụng, Bùi Văn Lệ 30-37
Sự ra hoa in vitro của cây dền xanh (Amaranthus viridis l.) trong điều kiện khô hạn do PEG Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Diễm Phúc, Trịnh Cẩm Tú, Phan Ngô Hoang 38-45
Thành phần loài và vai trò của nhóm cua còng đối với phân hủy lá rụng tại điểm gãy đổ trong rừng ngập mặn Cần Giờ, TP.HCM Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Diễm My, Karen Diele, Trần Triết 46-53
Bước đầu khảo sát quy trình bảo quản HG-CSF tái tổ hợp bằng phương pháp đông khô Tóm tắt PDF
Lê Mai Hương Xuân, Vương Cát Khánh, Trần Thanh Hòa, Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước 54-63
Sàng lọc, thu nhận và khảo sát hoạt tính Lipase từ Bacillus Tóm tắt PDF
Trần Đăng Khoa, Lê Quang Huy, Lê Đại Nghiệp 64-72
Biểu hiện và thu nhận enzyme T4 DNA ligase tái tổ hợp trong E. coli Tóm tắt PDF
Dương Long Duy, Lương Văn Đức, Nguyễn Thị Phương Hiếu, Trần Thanh Hòa, Đặng Thị Phương Thảo, Trần Linh Thước 73-79
Phần mềm nhận diện 220 loài cây gỗ rừng Đông Nam Bộ, Việt Nam Tóm tắt PDF
Đặng Lê Anh Tuấn, Jérôme Millet, Nguyễn Lê Xuân Bách, Trần Ninh, Pierre Bonnet, Pierre Grard 80-87


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP