T. 14, S. 3Q (2011)

Mục lục

Articles

Sự biến động lợi nhuận cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Xuân Vinh, Nguyễn Thị Kim Ngân 05-21
Đặc điểm doanh nghiệp và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Hùng Sơn 22-39
Tính vị chủng tiêu dùng và sự sẵn lòng mua hàng ngoại của người tiêu dùng: trường hợp các mặt hàng sữa bột, dược phẩm và trái cây Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Long 40-55
“Người Việt dùng hàng Việt”: vai trò của tính vị chủng và lượng giá đối với sự sẳn lòng mua hàng Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Nguyễn Hậu, Trần Trúc Quỳnh, Lê Đức Anh 56-67
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tính cách cá nhân lên tiềm năng khởi nghiệp của sinh viên Tóm tắt PDF
Bùi Huỳnh Tuấn Duy, Lê Thị Lin, Đào Thị Xuân Duyên, Nguyễn Thu Hiền 68-82
Hàn Quốc xây dựng đại học đẳng cấp thế giới: dự án “Brain Korea 21” Tóm tắt PDF
Đinh Ái Linh 83-92
Tự đánh giá bản thân của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn, Bùi Hồng Quân 93-99


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP