T. 14, S. 4K (2011)

Mục lục

Articles

Ảnh hưởng của giải pháp sử dụng tỉ lệ giống cấy cao và bổ sung chất dinh dưỡng đến hoạt tính lên men của nấm men trong quá trình lên men bia nồng độ rất cao Tóm tắt PDF
Võ Đặng Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn 05-15
Một cách tiếp cận với thiết bị Ubiquitous sử dụng t-engine tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoà Hưng, Nguyễn Quang Huy, Đinh Đức Anh Vũ 16-23
Phương pháp hiện thực vi mạch bất đồng bộ trên FPGA Tóm tắt PDF
Đinh Đức Anh Vũ 24-33
Tính chất hệ enzym tiêu hóa trong các cơ quan nội tạng cá tra (PANGASIUS) Tóm tắt PDF
Vương Bảo Thy, Trần Bích Lam 34-43
Mô hình hóa bề mặt trong CAD/CAM dựa trên thuật toán Nurbs Tóm tắt PDF
Lê Tất Hiển, Nguyễn Xuân Hùng, Võ Trọng Cang 44-52
Thiết kế thi công kết cấu tàu theo hướng số hóa Tóm tắt PDF
Đoàn Minh Thiện, Trần Nguyễn Nguyên Khôi, Lê Đình Tuân, Võ Trọng Cang, Đinh Quang Chung 53-64
Ứng dụng hệ thống quản lý bảo dưỡng cho đội tàu Tóm tắt PDF
Võ Trọng Cang, Vũ Ngọc Bích, Đoàn Minh Thiện, Võ Anh Dũng 65-73
Nghiên cứu sử dụng ZIF-8 làm xúc tác cho phản ứng alkyl hóa theo Friedel-crafts của anisole với benzyl bromide Tóm tắt PDF
Phan Thanh Sơn Nam, Lê Khắc Anh Kỳ, Nguyễn Thị Hồng Nhung 74-84
Các mô hình máy phát xung sét cải tiến Tóm tắt PDF
Quyền Huy Ánh, Nguyễn Mạnh Hùng, Tạ Văn Minh 85-91
Điều khiển kiểu trượt thích nghi cho cấu trúc tòa nhà sử dụng giảm xóc MR Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hải, Dương Hoài Nghĩa, Lâm Quang Chuyên 92-105


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP