Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 7, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của một số n-(2,3,4,6-tetra-O-axetyl- β -D-galactopyranozyl) thiosemicacbazon benzandehit thế

Bùi Thị Thu Trang

Tóm tắt


Nhằm tìm kiếm kháng thể mới giúp cho việc ngăn chặn các mầm bệnh do vi sinh vật gây ra, nghiên cứu này thông báo một số kết quả nhận được về ảnh hưởng kháng khuẩn và kháng nấm của một số glycozylthiosemicacbazon. Một số N - (2,3,4,6 - tetra - O - axetyl - β - D - galactopyranozyl) thiosemicacbazone của benzaldehit thế đã được tổng hợp thành công. Hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của chúng cũng được khảo sát bằng phương pháp khuyếch tán thạch trên một số tế bào. Kết quả nhận được cho thấy, các chất tổng hợp thể hiện hoạt tính ức chế sự phát triển của các tế bào Klebsiella pneumonia, Staphyloccous epidermidis Candida albicans tại nồng độ chất ức chế 40 µL với bán kính vòng vô khuẩn 15 - 26 mm. Mối liên hệ cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học của các chất đã đươc tìm thấy với hệ số tương quan trong khoảng từ  0,91 - 0,99.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)