Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 3 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng hormone điều trị rối loạn sinh sản do bệnh lý buồng trứng ở bò sữa nuôi tịa trại sao vàng

Đặng Thái Hải

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành nhằm ứng dụng hormone điều trị hiện tượng rối loạn sinh sản do bệnh lý buồng trứng ở bò sữa nuôi tại trại Sao Vàng - Thanh Hoá. Kết quả điều tra cho thấy, tỷ lệ bò rối loạn sinh sản (RLSS) chiếm tới 15,53%. Nguyên nhân chính gây RLSS là do thiểu năng buồng trứng (ở 38,71% số bò RLSS), ngoài ra còn do thể vàng tồn lưu (24,19%) và u nang buồng trứng (17,74%). Bò tồn lưu thể vàng được can thiệp bằng PGF2α  kết hợp với corpulin cho tỷ lệ động dục 86,67%, tỷ lệ thụ thai 69,23%; chi phí cho một bò có chửa là 367.780 đồng. Bò thiểu năng buồng trứng được đặt CIDR kết hợp với corpulin, động dục 83,33%, tỷ lệ thụ thai 75,50%; chi phí cho 1 bò có chửa 425.600 đồng. Bò u nang buồng trứng được sử dụng HCG kết hợp với corpulin, động dục 100%, tỷ lệ thụ thai 63,64% và chi phí cho 1 bò có chửa là 307.210 đồng. 

 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)