Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 5 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng chế phẩm actiso đến sự đào thải oxytetracyclin ở gà

Hồ Thị Thu Hà

Tóm tắt


Bổ sung oxytetracyclin vào thức ăn cho gà thịt liên tục 5 ngày, 7 ngày với liều 100 ppm và 500 ppm, cũng phác đồ trên nhưng có bổ sung chế phẩm actiso 10% liều 6 ml/1 lít nước uống để nghiên cứu sự tồn dư của chúng và ảnh hưởng của chế phẩm actiso đến khả năng đào thải kháng sinh. Kết quả cho thấy, ở cả 2 liều oxytetracyclin (không bổ sung actiso) đều phát hiện thấy sự tồn dư sau thời gian ngừng sử dụng kháng sinh ở ngày thứ 1 tới thứ 5 và thứ 7 tương ứng. Sự tồn dư kháng sinh ở liều 500 ppm cao hơn liều 100 ppm ở thận, gan, cơ lườn, cơ  đùi. Theo thời gian ngừng sử dụng kháng sinh hàm lượng cũng giảm dần. Không có sự khác biệt được phát hiện ở 2 liệu trình bổ sung kháng sinh 5 ngày và 7 ngày về thời gian đào thải kháng sinh. Trong khi đó kết quả nghiên cứu bổ sung actiso 10% ở lượng cho ăn oxytetracyclin trong 5 ngày, 7 ngày liều 500 ppm cho thấy giảm hàm lượng oxytetracyclin trong các tổ chức nghiên cứu trên và giảm thời gian đào thải chỉ còn 5 ngày so với đối chứng 7 ngày. Hàm lượng oxytetracyclin tồn dư cũng thấp hơn ở liều 100 ppm nhưng không có sự khác biệt về thời gian đào thải. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)