Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả chọn tạo giống lúa lai hai dòng mới TH8-3

Nguyễn Thị Trâm, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Văn Mười, Trần Văn Quang, Nguyễn Trọng Tú, Vũ Thị Bích Ngọc, Lê Thị Khải Hoàn

Tóm tắt


Giống lúa lai hai dòng mới TH8-3 (T7S/R3) do Phòng Công nghệ lúa lai, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội chọn tạo và khảo nghiệm. T7S là dòng mẹ bất dục đực mẫn cảm nhiệt độ, được chọn từ tổ hợp T1S-96/Hương125S, thuần ở thế hệ F8, ngưỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục là 240C, thời gian từ gieo đến trỗ 82 - 85 ngày, kiểu hình đẹp, có thể nhân trong vụ xuân, sản xuất hạt lai F1 trong vụ mùa ở đồng bằng sông Hồng. Dòng bố là R3 (cùng bố với TH3-3). TH8-3 là giống lúa lai cảm ôn, thời gian sinh trưởng ngắn: vụ mùa 105 - 110 ngày, vụ xuân 121 - 126 ngày, năng suất 50 - 80 tạ/ha, chất lượng gạo tốt, cơm ngon dẻo, nhiễm nhẹ đạo ôn, bạc lá, khô vằn, rầy nâu, cây cứng, chống đổ khá. TH8-3 đã qua khảo nghiệm VCU, DUS, đã thử nghiệm sản xuất tại một số địa phương, được công nhận sản xuất thử trong vụ xuân muộn, mùa sớm, hè - thu ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Quy trình kỹ thuât nhân dòng và sản xuất hạt lai F1 đã được nghiên cứu thiết lập để phát triển sản xuất với năng suất hạt lai đạt 2,0 - 2,67 tấn/ha

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)