Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng một số kỹ thuật trong chẩn đoán và phân lập virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên lợn nái

Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hoa, Tiêu Quang An

Tóm tắt


Kỹ thuật bệnh lý và hóa miễn dịch tổ chức đã được sử dụng để phát hiện virus có trong 5 lợn nái bị nghi mắc hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome-PRRS). Sau đó, các mẫu bệnh phẩm gồm: phổi, hạch phổi, tử cung từ các lợn nái đó đã được sử dụng để phân lập virus trên dòng tế bào Marc 145. Các chủng virus PRRS gây bệnh cho lợn nái ở Việt Nam phát triển tốt trên môi trường tế bào Marc 145 và gây nên bệnh tích tế bào, bệnh tích tế bào xuất hiện sau 48 giờ gây nhiễm

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)