Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả nghiên cứu bước đầu về khả năng sử dụng dầu Jatropha cho động cơ Diesel

Đặng Tiến Hòa, Bùi Hải Triều

Tóm tắt


Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về quá trình ép dầu từ hạt Jatropha. Các mẫu thử dầu Jatropha được phân tích tại Công ty Cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ Hà Nội Việt Nam và Rostock Cộng hoà liên bang Đức. Một số tính chất nhiên liệu của dầu Jatropha như nhiệt trị, nhiệt độ tự bốc cháy có các giá trị gần với nhiên liệu diesel. Dầu Jatropha được thử nghiệm với động cơ DF-S1100N trên thiết bị thử động cơ. Xác định đường đặc tính ngoài của động cơ với hai loại nhiên liệu. Các kết quả thí nghiệm cho thấy dầu Jatropha có tính chất nhiên liệu hoàn toàn phù hợp để sử dụng cho các động cơ cỡ nhỏ ởViệt Nam. Khả năng phát huy công suất và mô men không có gì khác biệt so với động cơ sử dụng nhiên liệu diesel. Khoảng tốc độ quay đạt mô men quay cực đại được mở rộng hơn so với động cơ sử dụng dầu diesel. Để có thể kết luận chắc chắn về khả năng sử dụng dầu Jatropha cho động cơ diesel, nghiên cứu vẫn đang tiếp tục, kết quả sẽ được công bố trong các công trình tiếp theo

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)