Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 3 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả chẩn đoán phi lâm sàng và xác định những vi khuẩn chủ yếu gây bệnh viêm vú bò sữa

Trương Quang

Tóm tắt


TÓM TẮT

Tình trạng viêm vú phi lâm sàng ở đàn bò sữa chiếm một tỷ lệ tương đối cao. Nghiên cứu này được tiến hành tại các hộ chăn nuoi bò sữa của huyện Gia Lâm và Quận Long Biên, Hà Nội để xác định tỷ lệ, mức độ dương tính, số lượng các lá vú bị viêm và những vi khuẩn gây bệnh thường gặp. Bằng phương pháp CMT, kiểm tra sữa trên 435 con bò đã phát hiện 39,77% (173/435) số bò sữa được kiểm tra có phản ứng dương tính, trong đó 32,37% bị viêm 1 lá vú, 27,74% bị viêm 2 lá vú, 21,97% - 3 lá vú và 17,92% bị viêm 4 lá vú. Tỷ lệ một số loại vi khuẩn phân lập được từ các mẫu sữa của bò bị viêm vú là: Streptococcus 85%; Staphylococcus 78,75%; E.coli 30%. 90 - 100% số chủng vi khuẩn streptococcus, staphylococcus, E.coli phân lập được mẫn cảm với marbofloxacin, ciprofloxacincephalothin. Có thể sử dụng 3 loại kháng sinh trên để điều trị viêm vú bò sữa.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)