T. 6, S. 4 (2008)

Mục lục

Bài viết

Nhân giống cây bạch đàn "Urophylla U6" bằng kỹ thuật thủy canh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lý Anh 305-311
Dùng phân lân để xúc tiến việc phân giải rơm rạ vụ xuân được vùi làm phân bón cho vụ mùa Tóm tắt PDF
Hà Thị Thanh Bình 312-315
Đánh giá thực trạng thời vụ gieo trồng lúa ở huyện Ea-sup tỉnh Đăk Lăk Tóm tắt PDF
Trịnh Xuân Ngọ 316-320
Đánh giá khả năng sinh trưởng của giun Quế (Perionyx excavatus) trên các nguồn thức ăn khác nhau Tóm tắt PDF
Đặng Vũ Bình 321-325
Năng suất sinh sản của nái lai F1 (Yorkshire  Móng Cái) phối với đực giống Landrace, Duroc và (Pietrain x Duroc) Tóm tắt PDF
Đặng Vũ Bình 326-330
Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng thịt của bò Lai Sind, Brahman Lai Sind và Charolais Lai Sind nuôi tại Đăk Lăk Tóm tắt PDF
Phạm Thế Huệ 331-337
Ảnh hưởng của miễn dịch thụ động viêm gan vịt đến đáp ứng miễn dịch của vịt con khi tiêm liều vacxin đầu tiên Tóm tắt PDF
Trần Thị Lan Hương 338-342
Ảnh hưởng của độ tuổi và mức thức ăn tinh đến tăng trọng và hiệu quả kinh tế vỗ béo bò địa phương tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Trạch 343-347
So sánh đa hình Microsatellite vùng promotor gen Prl-1 và sinh trưởng ở cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) nuôi trong nước mặn Tóm tắt PDF
Phạm Anh Tuấn 348-352
Tìm hiểu ảnh hưởng của một số điều kiện sản xuất sữa Kefir có bổ sung dâu tây Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lâm Đoàn 353-358
Đánh giá tác động của chương trình tập huấn Quản lý dịch hại tổng hợp trên sản xuất lúa ở Thái Bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Sơn 359-366
Nghiên cứu vận dụng phương pháp chỉ số trong bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Sơn 367-374
Những giải pháp chủ yếu phát triển nghề đan cói ở Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Tóm tắt PDF
Bùi Văn Tiến 375-379
Kết quả đo chỉ số trí tuệ của sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp qua trắc nghiệm J.C. Raven Tóm tắt PDF
Đặng Thị Vân 380-385


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)