T. 7, S. 1 (2009)

Mục lục

Bài viết

Đặc tính hình thái và nông học một số giống kê chân vịt (Eleusine coracana (L.) Gaertn.) thu thập từ phía Bắc Việt Nam và Nhật Bản Tóm tắt PDF
Hoàng Việt Cường 1-9
Đặc điểm hình thái và hoạt tính một số enzyme ngoại bào của các mẫu nấm sợi phân lập được tại Hà Nội Tóm tắt PDF
Phan Trọng Nhật 10-16
Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng thịt trâu bò Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Lực 17-24
Tập tính của cừu Phan Rang nuôi tại Đăk Lăk Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Mùi 25-31
Ảnh hưởng năng lượng lên khả năng sinh trưởng, phát dục của bò cái tơ hướng sữa Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Phước 32-40
Sử dụng bồ công anh (Lactuca indica L.) chống tồn dư kháng sinh enrofloxacin trong điều trị tiêu chảy ở gà Tóm tắt PDF
Bùi Thị Tho 41-47
Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng đất huyện M’Đrăk – tỉnh Đăk Lă Tóm tắt PDF
Phạm Thế Trịnh 48-55
Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng đất huyện M’Đrăk – tỉnh Đăk Lăk Tóm tắt PDF
Phạm Thế Trịnh 56-64
Bước đầu khảo sát mối tương quan giữa hàm lượng ergosterol của thóc và chất lượng thóc Tóm tắt PDF
Lê Minh Nguyệt 65-72
Tác động của việc phát triển các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hưởng 73-82
Xử lý trấu gây ô nhiễm ở đồng bằng sông Cửu Long theo cơ chế phát triển sạch Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Song 83-89
Các phươ¬ng pháp phân tích chính sách đối với sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ phân bón trong điều kiện hội nhập kinh tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Sơn 90-97
Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và các hoạt động phi nông nghiệp của các hệ thống sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở xã Cẩm Hoàng, tỉnh Hải Dương Tóm tắt PDF
Phan Đăng Thắng 98-107
Nâng cao năng lực tư duy khoa học cho đội ngũ cán bộ cơ sở Đảng, nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay Tóm tắt PDF
Lê Diệp Đĩnh 108-120


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)