Chi tiết về Tác giả

Bảo Dương, PhạmTạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)