Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 9, S. 1 (2011) Năng suất, chất lượng một số giống cỏ trồng trong vụ đông - xuân tại Hà Nội và Bắc Ninh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Huy Chiến, Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Thị Dương Huyền, Bùi Thị Bích
 
S. 2 (2016) PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Tóm tắt   PDF
Đào Xuân Thắng, Nguyễn Phượng Lê
 
S. 2 (2016) PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Mậu Dũng
 
S. 2 (2016) PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Ngọc, Nguyễn Thị Dương Nga
 
S. 2 (2016) PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT CỦA BƯU ĐIỆN TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Thị Tâm Anh
 
T. 6, S. 5 (2008) Phát hiện các chủng cường độc Gumboro nguồn gốc Âu - Mỹ tại Việt Nam bằng phương pháp sinh học phân tử phân tích gen VP2 Tóm tắt   PDF
Lê Thị Kim Xuyến
 
T. 9, S. 2 (2011) Phát hiện gen kháng bệnh bạc lá lúa Xa7, Xa21 ở các dòng bố bằng chỉ thị phân tử Tóm tắt   PDF
Vũ Hồng Quảng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hoan
 
T. 9, S. 1 (2011) Phát triển kinh tế làng nghề huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình - những thuận lợi, khó khăn và thách thức Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Tiến
 
T. 9, S. 1 (2011) Phát triển một phương pháp sản xuất bột lòng trắng trứng gà bằng kỹ thuật sấy ở nhiệt độ thấp Tóm tắt   PDF
Hồ Ngọc Trà My, Nguyễn Xuân Duy, Nguyễn Anh Tuấn
 
T. 7, S. 4 (2009) Phát triển và liên kết thị trường nông sản: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Hữu Cường
 
T. 7, S. 2 (2009) Phân bố, đặc điểm và năng suất sinh sản của lợn Bản nuôi tại tỉnh Hoà Bình Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Tôn
 
T. 9, S. 3 (2011) Phân lập và nghiên cứu vi khuẩn ưa muối, ưa kiềm sinh enzyme protease và bước đầu thử nghiệm để sản xuất nước mắm ngắn ngày Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Phương Nhuệ, Trịnh Thị Ngọc
 
T. 9, S. 3 (2011) Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitosanase từ mẫu đất ở Phước Long, Nha Trang Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Thăng, Ngô Xuân Mạnh
 
T. 9, S. 4 (2011) Phân tách tế bào cumulus của trứng dê bằng sử dụng enzym hyaluronidaza Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Đức, Giang Hoàng Hà, Trần Thị Bình Nguyên
 
T. 8, S. 5 (2010) Phân tích di truyền tính kháng bệnh xanh lùn hại bông của dòng bông cỏ KXL002 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
T. 7, S. 3 (2009) Phân tích gen M mã hoá protein màng của virus gây bệnh "tai xanh" tại Việt Nam và so sánh với các chủng của Trung Quốc và thế giới Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Hòa
 
T. 8, S. 3 (2010) Phân tích tính đa dạng hình ADN của 8 cặp lai nhị nguyên tằm dâu F1 bằng chỉ thị RAPD Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Phòng
 
T. 8, S. 4 (2010) Phân tích đa dạng di truyền của đậu tương bằng chỉ thị SSR Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Hòa
 
T. 8, S. 3 (2010) Phân tích đặc điểm phân tử và vai trò của gen C9 trong hệ miễn dịch ở Lợn Tóm tắt   PDF
Đỗ Võ Anh Khoa
 
T. 9, S. 6 (2011) Phương pháp phân lớp SVM ứng dụng trong tin sinh học Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thủy
 
T. 9, S. 6 (2011) Phương pháp xác định hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp - ứng dụng trên địa bàn huyện Hàm Thuận nam tỉnh Bình Thuận Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Thị Vòng
 
T. 7, S. 3 (2009) Phương pháp đánh giá nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Mai Thanh Cúc
 
T. 9, S. 6 (2011) QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC GIỐNG DƯA CHUỘT, CÁC DÒNG TỰ PHỐI ĐƯỢC PHÂN LẬP VÀ ƯU THẾ LAI Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Hạnh, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nông Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Thu Hằng
 
S. 2 (2016) RỦI RO TRONG TIÊU THỤ GÀ ĐỒI HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Mai Thị Huyền, Phạm Văn Hùng
 
T. 8, S. 4 (2010) Sàng lọc các giống lúa có chưa gen mùi thơm bằng chỉ thị phân tử Tóm tắt   PDF
Phan Hữu Tôn
 
301 - 325 trong số 484 mục << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)