Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 9, S. 4 (2011) Ảnh hưởng của chọn lọc và tháng tạo chúa tới chất lượng ong chúa của giống ong Ý ( Apis mellifera ligustica spinola) nuôi tại Đăk Lăk Tóm tắt   PDF
Vũ Tiến Quang, Phùng Hữu Chính, Đặng Vũ Bình
 
T. 9, S. 2 (2011) Ảnh hưởng của chitosan đến những biến đổi hóa lý của quả nhãn sau thu hoạch Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Bích Thủy
 
T. 6, S. 5 (2008) Ảnh hưởng của chitosan đến sinh trưởng và năng suất của lúa trồng trong điều kiện bón đạm thấp Tóm tắt   PDF
Trần Anh Tuấn
 
T. 8, S. 1 (2010) Ảnh hưởng của chăm sóc cận thu hoạch và thời gian thu hái tới chất lượng và khả năng bảo quản quả bưởi Bằng Luân - Đoan Hùng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Lâm
 
T. 9, S. 1 (2011) Ảnh hưởng của compost và chất thải mỏ đồng tới sự hấp phụ nikel và cadimi trong đất chua Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vân Trang, Antoine Karam
 
T. 9, S. 6 (2011) Ảnh hưởng của dinh dưỡng qua lá đến quá trình sinh trưởng và phát triển của Lan Hoàng Thảo Thạch Mộc (Dendrobium nobile Lindl) Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Lan, Trần Thế Mai, Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Lý Anh
 
T. 7, S. 4 (2009) Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng đến năng suất củ nhỏ (minituber) khoai tây sản xuất bằng kỹ thuật khí canh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Thạch
 
T. 8, S. 5 (2010) Ảnh hưởng của giá thể trồng đến quá trình sinh trưởng của lan Hoàng thảo trúc đên (Dendrobium hancockii rolfe) Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Lan
 
T. 9, S. 1 (2011) Ảnh hưởng của hai loại thức ăn nhân tạo tới kích thước và một số đặc điểm sinh vật học bọ đuôi kìm đen Euborellia annulata (Fabricius) (Dermaptera: Anisolabididae) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Thanh Thảo
 
T. 9, S. 6 (2011) Ảnh hưởng của hạn đến khả năng nảy mầm của một số giống đậu xanh triển vọng Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Thắng, Vũ Ngọc Quất, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Đình Chính
 
T. 8, S. 1 (2010) Ảnh hưởng của kỹ thuật bón lân và chế độ nước đến sinh trưởng, năng suất lúa mùa trên nền vùi rơm rạ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Thành, Hà Thị Thanh Bình
 
T. 8, S. 6 (2010) Ảnh hưởng của kỹ thuật tiền xử lý làm mát chân không tới chất lượng rau cải chíp Tóm tắt   PDF
Ngo Doan Tai
 
T. 9, S. 2 (2011) Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và mức bón phân đạm đến năng suất, chất lượng cỏ setaria Tóm tắt   PDF
Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Thị Dương Huyền, Bùi Thị Bích
 
T. 7, S. 6 (2009) Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và phương pháp thu hạt đến năng suất, chất lượng hạt giống cỏ Ghinê trồng tại Đắk Lăk Tóm tắt   PDF
Lê Hoa
 
T. 9, S. 4 (2011) Ảnh hưởng của kiểu gen H-FABP lên các tính trạng sinh lý - sinh hoá máu, năng suất và phẩm chất thịt lợn Tóm tắt   PDF
Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Thị Diệu Thúy
 
T. 9, S. 2 (2011) Ảnh hưởng của lai giống và bổ sung dinh dưỡng đến sức sản xuất thịt của dê nuôi ở Lào: 1. Thu nhận thức ăn, tăng trọng và các phần của thân thịt Tóm tắt   PDF
Bounmy Phiovankham, Nguyễn Xuân Trạch
 
T. 9, S. 4 (2011) Ảnh hưởng của lai giống và bổ sung dinh dưỡng đến sức sản xuất thịt của dê nuôi ở Lào: 2. Thành phần cơ thể và chất lượng thịt Tóm tắt   PDF
Phiovankham Bounmy, Đinh Văn Bình, Đỗ Đức Lực, Nguyễn Xuân Trạch
 
T. 9, S. 1 (2011) Ảnh hưởng của liều lượng Kali bón cho giống lạc L23 trên đất Gia Lâm – Hà Nội Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Chính, Nguyễn Thị Thanh Hải
 
T. 8, S. 4 (2010) Ảnh hưởng của liều lượng lân bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cói tại Kim Sơn - Ninh Bình và Nga Sơn - Thanh Hóa Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tất Cảnh
 
T. 8, S. 1 (2010) Ảnh hưởng của liều lượng đạm bón dưới dạng viên nén đến sinh trưởng năng suất và chất lượng cói tại Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tất Cảnh
 
T. 8, S. 6 (2010) Ảnh hưởng của mùa vụ đến khí hậu chuồng nuôi tại một số trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Hiếu
 
T. 8, S. 5 (2010) Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến các chỉ tiêu sinh lý và năng suất của giống bông VN35KS Tóm tắt   PDF
Dương Xuân Diêu
 
T. 9, S. 1 (2011) Ảnh hưởng của mật độ nén đến chất lượng dinh dưỡng của cây ngô ủ chua Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Viết Lầu, Trần Tuấn Hiệp, Bùi Việt Đức
 
T. 9, S. 6 (2011) Ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất ngô trên đất dốc Yên Minh - Hà Giang Tóm tắt   PDF
Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Xuân Mai, Thiều Thị Phong Thu, Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Mai Thơm, Nguyễn Thị Phương Lan
 
T. 9, S. 6 (2011) Ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá chạch sông (Mastacembelus armatus) giai đoạn ương từ hương lên giống Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Đạt, Trần Đình Luân, Trần Anh Tuấn, Trương Tiến Hải
 
26 - 50 trong số 484 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)