Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 6, S. 2 (2008) Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa lily nhập nội trồng tại Hải Phòng vụ đông 2006 Tóm tắt   PDF
Bùi Thanh Tùng
 
T. 6, S. 3 (2008) Đặc điểm thực vật học và nông học của một số mẫu giống mạch (Fagopyrum esculentum moench) thu thập từ miền núi phía Bắc Việt Nam và Nhật Bản Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Cường
 
T. 6, S. 2 (2008) Đặc điểm và hoạt động của các hệ thống chăn nuôi ở huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Tôn
 
T. 7, S. 5 (2009) Đặc điểm, tính chất đất tỉnh Hải Dương và hướng sử dụng đất thích hợp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Bộ
 
T. 9, S. 4 (2011) Định hướng chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn Tóm tắt   PDF
Phạm Bảo Dương
 
T. 9, S. 3 (2011) Định tên loài vi khuẩn lactic sinh axit bằng phương pháp phân tích trình tự gene pheS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Ngô Xuân Mạnh, Lê Thanh Bình, Peter Vandamme
 
T. 9, S. 6 (2011) Điều tra kĩ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ cây Mạch Môn (Ophiopogon Japonicus. Wall) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Thị Thanh Hải
 
S. 1 (2016) Điều tra sản phẩm và phụ phẩm nông nghiệp sử dụng làm nguồn chất xơ cho gia súc nhai lại tại tỉnh Phitsanulok, Thái Lan Tóm tắt   PDF
N. Laorodphan, T. Sangseeda, D. Sang-arun, J. Tepsutin, S. Yaemkong, P. Rattanapradit
 
T. 7, S. 2 (2009) Ưu thế lai về các đặc tính quang hợp và nông học của ngô lai F1 (zea mays L.) Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Cường
 
476 - 484 trong số 484 mục << < 15 16 17 18 19 20 


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)