Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 1, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ 6 - 24 tháng tuổi tại xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng năm 2017

La Hón, Nguyễn Thanh Hà

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) và xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng SDD ở trẻ 6-24 tháng tại xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 243 trẻ và bà mẹ có con 6-24 tháng nhằm đánh giá tình trạng SDD và xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng SDD ở trẻ 6-24 tháng tại xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

Kết quả: tỷ lệ SDD nhẹ cân, thấp còi và gầy còm ở trẻ 6 - 24 tháng tuổi lần lượt là 13,2%, 27,2% và 7,4%. Trẻ nam có tỷ lệ SDD cao hơn trẻ nữ ở cả 3 thể (p >0,05). Nhóm tuổi 12 - 17 tháng tuổi có tỷ lệ SDD cao nhất (p >0,05). Tỷ lệ SDD cả 3 thể ở trẻ người dân tộc Khmer cao hơn trẻ dân tộc Kinh, trong đó tỷ lệ SDD thấp còi cao hơn một cách có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Trẻ có cân nặng sơ sinh <2500g, mắc bệnh tiêu chảy trong 2 tuần qua có nguy cơ SDD cao hơn các trẻ khác (OR lần lượt là 3,7; 3,1). Bên cạnh đó còn có mối liên quan giữa trình độ học vấn, nghề nghiệp của mẹ, thời điểm cho trẻ ăn bổ sung với tình trạng SDD ở trẻ (OR lần lượt là 2,6; 4,4; 2,6).

Kết luận: Cần tăng cường truyền thông, phổ biến kiến thức thích hợp cho từng nhóm đối tượng, đặc biệt là các bà mẹ có trình độ văn hóa thấp, đồng bào dân tộc về thời điểm bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung và kiến thức về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ khi bị bệnh.

Từ khóa: Suy dinh dưỡng; trẻ em 6 - 24 tháng tuổi; Sóc Trăng