Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Nguyễn Đức Thành, Bùi Công Sự, Nguyễn Nguyên Ngọc

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả sự hài lòng của người bệnh nội trú với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Phương pháp: Sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang có phân tích. Nghiên cứu thực hiện trên 280 người bệnh nội trú được phát vấn điều tra, sử dụng bộ công cụ đo lường sự hài lòng do Bộ Y tế xây dựng đã được chuẩn hóa.

Kết quả: Các yếu tố có điểm trung bình hài lòng cao bao gồm: Khả năng tiếp cận (4,09); Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế (4,29); Kết quả cung cấp dịch vụ (4,10). Các yếu tố có tỷ lệ hài lòng thấp hơn bao gồm: Sự minh bạch thông tin và các thủ tục khám bệnh, điều trị (3,87); Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh (3,88). Nhóm tuổi, tình trạng hôn nhân, học vấn, kinh tế gia đình, tình trạng bảo hiểm y tế là những yếu tố liên quan đến sự hài lòng với chất lượng dịch vụ KCB.

Kết luận: Để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người bệnh, bệnh viện cần chuẩn hóa quy trình chăm sóc và điều trị cho người bệnh; bổ sung trang thiết bị, máy móc; công khai và cập nhật thông tin về thuốc và chi phí điều trị tại khoa điều trị nội trú; hoàn thiện cơ sở vật chất; cần có cơ chế để Bệnh viện Krông Ana đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng KCB không sử dụng thẻ bảo hiểm.

Từ khóa: Sự hài lòng; Người bệnh nội trú; Chất lượng; Dịch vụ khám, chữa bệnh