Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 1, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tự đánh giá về tình trạng áp lực trong học tập của học sinh tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Hà Nam, năm 2016

Nguyễn Thị Vinh, Lê Xuân Hưng

Tóm tắt


Mục tiêu: Tìm hiểu tỷ lệ học sinh trung học phổ thông (THPT) có tình trạng áp lực học tập (ALHT) và những biểu hiện của đối tượng khi có tình trạng ALHT.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang, tiến hành thu thập thông tin trên 596 học sinh lớp 10,11,12 tại 2 huyện Bình Lục và Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Kết quả: 93,46% học sinh có tình trạng áp lực trong học tập. Nghiên cứu cũng chỉ ra tình trạng ALHT không bị ảnh hưởng bởi yếu tố giới tính, lớp học, học lực, khu vực. Ngoài ra các biểu hiện mệt mỏi, lo âu, mất tập trung là dấu hiệu thường gặp nhất trong nhóm học sinh có ALHT.

Kết luận: Hầu hết học sinh THPT bị ALHT và có những dấu hiệu giúp nhận biết nên nhóm đối tượng này cần có sự quan tâm để có thể tránh được những ảnh hưởng không tốt của ALHT.

Từ khóa: học sinh; trung học phổ thông; tỷ lệ ALHT; biểu hiện ALHT; dấu hiệu nhận biết ALHT