Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 1, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự hài lòng của người cao tuổi với các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, thành phố Hà Nội năm 2017

Lê Minh Đạt, Nguyễn Đăng Vững, Nguyễn Thị Châm

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả sự hài lòng của người cao tuổi (NCT) tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, thành phố Hà Nội năm 2017, đánh giá của NCT về các đặc điểm của trung tâm dưỡng lão.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang toàn bộ người cao tuổi đang an dưỡng tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, Hà Đông, Hà Nội từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2017. Phương pháp thu thập số liệu: Phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi có cấu trúc.

Kết quả: Tỷ lệ NCT là nữ giới chiếm 56,8%. Lý do chính khiến NCT phải đến trung tâm dưỡng lão là do con cái không có thời gian chăm sóc, bị bệnh mãn tính cần chăm sóc y tế... Tỷ lệ NCT tham gia hoạt động xoa bóp bấm huyệt là 90,9% và tập phục hồi chức năng là 29,6%. Gần 70% NCT hài lòng về tất cả các đặc điểm của trung tâm.

Kết luận: Đa số NCT hài lòng với các đặc điểm và hoạt động chăm sóc tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng. Cần nhân rộng mô hình trung tâm dưỡng lão để phục vụ nhu cầu CSSK cho NCT.

Từ khóa: Sự hài lòng người cao tuổi; viện dưỡng lão; chăm sóc sức khỏe