Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 1, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự hài lòng và các yếu tố ảnh hưởng tới công việc của cán bộ y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp năm 2017

Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Nguyên Ngọc, Dương Minh Đức, Nguyễn Đức Thành

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu cắt ngang nhằm đánh giá sự hài lòng với công việc và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ y tế (CBYT) tại Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành, Đồng Tháp năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính. Nghiên cứu được tiến hành từ 2/2017 - 9/2017, phát vấn 110 CBYT của bệnh viện huyện Châu Thành, phỏng vấn sâu 06 cuộc (Lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa) và thảo luận nhóm 03 cuộc đối với CBYT.

Kết quả: 15,45% CBYT hài lòng với công việc, 84,55% CBYT không hài lòng. Yếu tố ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của CBYT là mối quan hệ với đồng nghiệp. Một số yếu tố ảnh hưởng tiêu cực gồm: thu nhập thấp, cơ sở vật chất và môi trường làm việc chưa phù hợp, thăng tiến trong công việc và đào tạo phát triển chưa theo kế hoạch và chưa đáp ứng được nhu cầu của CBYT.

Kết luận: Bệnh viện cần duy trì mối quan hệ tốt giữa các đồng nghiệp và cải thiện thu nhập, phong cách lãnh đạo, phương tiện làm việc và đào tạo phát triển nhằm tăng cường sự hài lòng của CBYT.

Từ khóa: Sự hài lòng; cán bộ y tế; yếu tố ảnh hưởng