Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

Đầu mối

Nguyen Xuan Giao
Managing Secretary
Comm. in Phys. VAST
70 Tran Hung Dao Street Hanoi Vietnam
Điện thoại: 84-4-37917102
Email: cip@vjs.ac.vn

Hỗ trợ

Sioux Cumming
Điện thoại: 44-1865-249909
Email: scumming@inasp.info