Tạp chí Luật học, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài học kinh nghiệm về xây dựng chính sách phát triển bền vững từ thực tiễn ở Trung Quốc

BÙI XUÂN PHÁI

Tóm tắt


Sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc trong vài thập kỉ gần đây đã khiến nước này trở thành một cường quốc về kinh tế nhưng quốc gia này cũng đang phải trả những giá đắt từ sự phát triển kinh tế. Bài viết trình bày một số thành tựu đồng thời phân tích các hệ quả của chương trình "tăng trưởng nóng"của nền kinh tế Trung Quốc về xã hội và môi trường do xây dựng chính sách không xuất phát từ các yêu cầu của phát triển bền vững, qua đó chỉ ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam và các nước đang phát triển có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách phát triển bền vững của mình. 
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522