Tạp chí Luật học, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo vệ kì vọng chính đáng của nhà đầu tư trong pháp luật đầu tư quốc tế và một số lưu ý cho Việt Nam

Đào Kim Anh

Tóm tắt


Bài viết phân tích cơ sở hình thành của học thuyết về kì vọng chính đáng của nhà đầu tư trong pháp luật đầu tư quốc tế và thực tiễn áp dụng học thuyết này trong giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư; đưa ra một số lưu ý cho Việt Nam trong việc kí kết và thực hiện các hiệp định đầu tư; ngăn ngừa và hạn chế rủi ro phát sinh tranh chấp do hành vi phá vỡ kì vọng của nhà đầu tư.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522