Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4 (2016) Bảo đảm tranh tụng trong xét xử theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Tóm tắt
BÙI THỊ HUYỀN
 
S. 9 (2017) Bất cập của Điều 122 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và kiến nghị hoàn thiện Tóm tắt
Vũ Thị Hương
 
S. 4 (2017) Bất cập trong các quy định về lựa chọn biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hoạt động cấp tín dụng Tóm tắt
Viên Thế Giang
 
S. 4 (2018) Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra trong Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt
Nguyễn Văn Hợi
 
S. 7 (2018) Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt
Nguyễn Văn Hợi
 
S. 3 (2019) Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tóm tắt
Nguyễn Đức Việt
 
S. 7 (2017) Bộ luật dân sự năm 2015 trước xu hướng quốc tế thừa nhận xung đột pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Tóm tắt
Nguyễn Tiến Vinh
 
S. 2 (2017) Biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Tóm tắt
Trần Phương Thảo
 
S. 10 (2017) Cam kết về thuế của Việt Nam trong TPP và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế Tóm tắt
Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái
 
S. 6 (2017) Các môn luật so sánh chuyên ngành trong chương trình đào tạo luật của Mỹ và kinh nghiệm cho Trường Đại học Luật Hà Nội Tóm tắt
Nguyễn Thị Ánh Vân
 
S. 5 (2018) Các nguyên tắc cưỡng chế thu hồi đất ở Việt Nam Tóm tắt
Phan Trung Hiền, Huỳnh Thanh Toàn
 
S. 2 (2017) Các nguyên tắc xác định quyền tài phán của quốc gia trên biển Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Yến
 
S. 2 (2018) Các nguyên tắc định hướng bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Tóm tắt
Nguyễn Thị Thu Hà
 
S. 3 (2016) Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng hành chính bằng tài phán Tóm tắt
Võ Trí Hảo
 
S. 9 (2017) Các quan niệm về chủ quyền quốc gia theo cách tiếp cận, dạng biểu hiện, chủ thể và tương quan với quyền lực nhà nước Tóm tắt
Đỗ Minh Khôi
 
S. 11 (2018) Các quy định pháp luật về ban kiểm soát trong doanh nghiệp - Thực trạng và các giải pháp hoàn thiện Tóm tắt
Trần Ngọc Dũng
 
S. 6 (2018) Các tội xâm phạm an toàn giao thông theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và một số đề xuất hoàn thiện Tóm tắt
Cao Thị Oanh
 
S. 5 (2019) Các tiêu chí xác định hành vi chào bán cổ phiếu ra công chúng theo pháp luật Việt Nam Tóm tắt
Trần Thị An Tuệ
 
S. 9 (2016) Các tiêu chuẩn của nguồn nhân lực pháp luật tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư và thương mại quốc tế Tóm tắt
Nguyễn Thị Anh Thơ, Nguyễn Quỳnh Trang
 
S. 4 (2019) Các yếu tố sinh học trong lí giải về nguyên nhân của tội phạm Tóm tắt
Nguyễn Khắc Hải
 
S. 8 (2019) Các yếu tố tác động đến giải quyết tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên Tóm tắt
Tô Văn Hoà, Đậu Công Hiệp
 
S. 7 (2019) Cân bằng quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế dược phẩm và vấn đề sức khoẻ cộng đồng - Giải pháp cho Việt Nam Tóm tắt
Lê Thị Bích Thuỷ
 
S. 5 (2016) Công nhận thoả thuận lựa chọn toà án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài theo Công ước Lahaye Tóm tắt
TRẦN THUÝ HẰNG
 
S. 2 (2018) Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Tóm tắt
Vũ Thị Phương Lan, Nguyễn Thu Thuỷ
 
S. 4 (2017) Công nhận, cho thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Tóm tắt
Nguyễn Thái Mai
 
26 - 50 trong số 398 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522