Chi tiết về Tác giả

Thủy An, Nguyễn Lê Trường TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm tại Quận 9, TP. Hồ Chí Minh